Hospital de Campanya Santa Anna Barcelona

“L’església ha de ser com un hospital de campanya pels ferits”

(Papa Francesc)

 

Acollir

Protegir

Promoure

Integrar

“L’església ha de ser com un hospital de campanya pels ferits”

(Papa Francesc)

Acollir

Protegir

 

Promoure

Integrar

 

Acolliment

La protecció́ de les persones sense llar, tot el contrari de la despersonalització́ del centre de la ciutat massificat i subjecte a la gentrificació urbana, suposa aixoplugar-los en una mateixa casa. En aquest sentit l’acció́ d’acollir comença amb aquells que es troben amb més dificultats. I aquest estil de vida fa evident que tots hem de ser acollits i emparats.

Escolta

La solitud es una ferida greu en les grans ciutats i només es guareix amb la relació́ personal. La relació́ d’escolta activa no es tant la resolució́ dels problemes sinó́ l’apropament gratuït i disponible envers la persona que sofreix i generar un espais de reciprocitat i igualitari, que trenqui prejudicis i diferencies.

Escolta

La solitud es una ferida greu en les grans ciutats i només es guareix amb la relació́ personal. La relació́ d’escolta activa no es tant la resolució́ dels problemes sinó́ l’apropament gratuït i disponible envers la persona que sofreix i generar un espais de reciprocitat i igualitari, que trenqui prejudicis i diferencies.

Promoció

Suposa potenciar les possibilitats, oferint camins a les persones i grups per al desenvolupament integral i espiritual. Això̀ significa orientar, des del coneixement de les necessitats i possibilitats de cada persona, cap als recursos personals i socials. La promoció́ també́ significa que aquell que pot oferir alguna cosa la du a terme, desplegant les seves potencialitats pel bé de tots. A la vegada, la dimensió́ espiritual es una força de foment de les potencialitats de la persona en totes les seves dimensions.

Integració

La fragmentació́ i exclusió́ de les comunitats humanes impedeix la incorporació́ a la comunitat parroquial de totes les persones i diversitat de grups. Es important que es trobin els creients i les seves comunitats amb les persones excloses d’una llar compartint una mateixa taula; també́ ho es la convivència ocasional amb els visitants turístics als quals no solament se’ls mostra la part cultural i artística, sinó́ també́ la urgència de conèixer i conviure amb les persones en vulnerabilitat.

Integració

La fragmentació́ i exclusió́ de les comunitats humanes impedeix la incorporació́ a la comunitat parroquial de totes les persones i diversitat de grups. Es important que es trobin els creients i les seves comunitats amb les persones excloses d’una llar compartint una mateixa taula; també́ ho es la convivència ocasional amb els visitants turístics als quals no solament se’ls mostra la part cultural i artística, sinó́ també́ la urgència de conèixer i conviure amb les persones en vulnerabilitat.

ENS AJUDEN

NOTÍCIES A TWITTER

Assabenta’t de totes les nostres últimes novetats en les xarxes socials

Com a organització que es dedica a ajudar les persones més necessitades, ens agradaria comptar amb la teva col·laboració a la Parròquia Santa Anna i a participar en els nostres esdeveniments.

Últimes publicacions en Instagram de la Parròquia de Santa Anna

[insta-gallery id=”1″]

HORARI DE MISSES

Dissabtes a les 19:00 (Comunitat italiana)

Diumenges a les 12:00

On som al mapa

Parròquia de Santa Anna – Hospital de Campanya.

Carrer Santa Anna, 29 – 08002 Barcelona