VISIÓ I MISSIÓ

Estar és la nostra missió per a totes les persones que ens necessiten

Promoure el desenvolupament integral de la persona

El projecte s’insereix en la presència i missió de l’Església catòlica, des de l’evangeli de Jesucrist enmig de les grans ciutats, amb la finalitat de promoure el desenvolupament integral de la persona així com la integració social de tothom, especialment la de les persones excloses i empobrides.

L’antropologia cristiana sustenta les opcions d’aquest projecte. Això suposa el ser personal, lliure i comunitari, realitzant-se socialment des de l’experiència de l’amor mutu, que es fa preferencial amb els empobrits i exclosos i obrint-se a Déu com a font de misericòrdia i justícia.

Cor de l’Hospital de Campanya.

És l’òrgan de direcció general compost pels promotors i representants dels voluntaris de cada comissió. Es reuneix cada quinze dies i ocasionalment incorpora l’equip professional.