QUE FEM

Promoure una església oberta al centre de la ciutat de Barcelona des de la parròquia de Santa Anna que com espai i comunitat viva acull integrant a les persones sense llar i als visitants ocasionals que arriben atrets per diverses recerques.

Objectius

1) Adequar i organitzar els espais d’acollida tenint en compte les diferents necessitats de l’activitat litúrgica i celebrativa, de les persones sense llar, dels grups i comunitats així dels turistes que visiten l’art del monestir.

2) Promoure l’escolta personalitzada i la formació i acompanyament de grups des de les diverses situacions, procurant el reconeixement de cada persona, desplegant el suport mutu així el compromís des de la força espiritual que emergeix de l’interior i de les relacions.

3) Desplegar el voluntariat de servei a les persones sense llar i promoure les relacions de fraternitat entre tots.

4) Generar propostes de caràcter espiritual, cultural i ocupacional que permetin participar i inter-actuar a les persones.

5) Vincular a les persones i grups que participen en els problemes socials de l’entorn així com en les organitzacions i serveis públics o privats que ofereix la ciutat segons les seves expectatives, necessitats i potencialitats.

6) Comunicar significativament la urgència de l’atenció a les persones excloses i descartades sent “veu dels que no tenenveu “.

7) Promoure els mitjans econòmics per a la realització del projecte des de l’administració adequada i transparent dels béns i aportacions.

Objectius

 

1) Adequar i organitzar els espais d’acollida tenint en compte les diferents necessitats de l’activitat litúrgica i celebrativa, de les persones sense llar, dels grups i comunitats així dels turistes que visiten l’art del monestir.

2) Promoure l’escolta personalitzada i la formació i acompanyament de grups des de les diverses situacions, procurant el reconeixement de cada persona, desplegant el suport mutu així el compromís des de la força espiritual que emergeix de l’interior i de les relacions.

3) Desplegar el voluntariat de servei a les persones sense llar i promoure les relacions de fraternitat entre tots.

4) Generar propostes de caràcter espiritual, cultural i ocupacional que permetin participar i inter-actuar a les persones.

5) Vincular a les persones i grups que participen en els problemes socials de l’entorn així com en les organitzacions i serveis públics o privats que ofereix la ciutat segons les seves expectatives, necessitats i potencialitats.

6) Comunicar significativament la urgència de l’atenció a les persones excloses i descartades sent “veu dels que no tenenveu “.

7) Promoure els mitjans econòmics per a la realització del projecte des de l’administració adequada i transparent dels béns i aportacions.