Exercicis diaris per a temps de confinament (10)

LA REPETICIÓ COM A FORMA DE TRANSCENDIR

A totes les religions trobem el recurs de la repetició de frases breus – “mantras” – com a

expressió  de la pregària adreçada a Déu o al diví.

En la tradició cristiana aquesta pràctica  ja ve de

lluny, des dels anomenats “Pares del desert “, els primers cristians retirats al desert amb sant Antoni Abad  (Alt Egipte, + 356) com a pioner.

El 1988  “Clàssics del cristianisme” va publicar ANÒNIM RUS , “Relats sincers d’un pelegrí al seu

pare espiritual”. Alli s’hi explica la pràctica dels monjos russos de repetir la pregària del cor a tota hora del dia: “SENYOR JESÚS, FILL DE DÉU TINGUES PIETAT, DE MI PECADOR”.

És una fórmula sintètica.

“Senyor” = Vencedor de la mort;

“Jesús” = persona històrica ;

“Fill de Deu” = diví;

“tingués pietat” = invocació;

“de mi pecador” = condició humana ferida per l’egoisme.

No cal entendre del tot cada una d’aquestes paraules  ni estar-hi espontàniament d’acord des del primer moment, n’hi ha prou de dir-les amb humilitat.

 

 

EXERCICI 10

 

 

 

 

 

 

Oferim dues variants:

 

  1. A) Els qui – malgrat les distraccions naturals – heu pogut realitzar l’anterior Exercici n. 9 (pensar la paraula “CRIST” – o “VIDA”- en inspirar i “JESÚS”- o “SÍ”-  en expirar) podeu repetir-ho intentant allargar una mica més el temps.

 

  1. B) Els qui heu tingut dificultats amb l’Exercici n.9 podeu fer aquesta variant:

Després d’una estona de relaxació centrada com sempre en la respiració, podeu dir mentalment  – també separadament i a ritme  de la inspiració i expiració – la pregària del cor:

“SENYOR JESÚS, (inspirant)

FILL DE DÉU,  (expirant)

TINGUÉS PIETAT DE MI (inspirant) PECADOR/A” . (expirant).

Així uns 10 minuts.

Això de dir “pecador/a” pot provocar una mica de “rebot”; però només cal pensar en la facilitat amb què  aquests dies ens irritem, ens molesta el que fa l’altre, ens enfonsem

anímicament, ens aferren al nostre jo i no pensem en els altres (no fem aquella trucada al parent que viu sol…)

per trobar el sentit real i no pas “autoflagel.lant” de la paraula “pecador/a”).

IMPORTANT: Aquesta pregària del Cor també es pot anar repetint per dintre durant el dia mentre fem qualsevol activitat,  i és especialment recomanada dir-la per dins en els moments de tensió a casa a la feina, o a l’hospital.

(CONTINUARÀ)

xaviermorlans@gmail.com