EXERCICIS PEL CONFINAMENT (33)

33 QUÈ HI FEM AL MÓN?

Dijous de Pasqua

16 abril 2020

 

Aquests dies, sense que calgui aturar-se massa a pensar-hi, al fil de la vida i dels sobresalts de les notícies – o de les vivències en directe – la pregunta salta a ran de cor. És com un sentiment, una queixa, un gemec: per què ens passa, ara, això? Quin sentit té tot plegat? Si això es així: quin sentit té viure en aquest món tan precari i tan fràgil?

 

Algunes opcions:

 

  1. A) Ateisme heroic (Albert Camus): No hi ha Déu, no hi ha altra vida. Només tenim aquesta per lluitar contra el mal i a favor de la dignitat No ens cal cap recompensa al cel. El mèrit és perseverar en fer el bé a favor de la humanitat, encara que la nostra persona es desintegri amb la mort.

 

  1. B) Religió pagana: La pandèmia és un càstig de Déu o dels déus. Hem de viure més com cal per a agradar al Déu o als déus. Serem recompensat segons la nostra bona conducta.

 

  1. C) Cristianisme : Déu enlloc de crear-nos per gaudir directament de l’amistat amb Ell ha volgut respectar la nostra llibertat i donar-nos un temps i un espai per a que el busquem lliurement decidint si volem ser amics seus i anar cap a Ell com un fill que torna a casa amb dels pares. La humanitat ha fet mal us d’aquesta llibertat girant-se d’esquena a Déu i enfrontant-se els uns contra els altres. Déu ens ha enviat el seu Fill fet home en Jesucrist per ajudar-nos a retrobar el camí d’anada cap a Ell. Jesucrist ressuscitat amb el seu Esperit ajuda i potencia la nostra llibertat per a superar les adversitats que ens venen d’una banda de la naturalesa finita que té les seves alteracions (terratrèmols, tsunamis, pandèmies), i d’altra banda del mal us de la pròpia llibertat i de la dels altres, per anticipar en la mesura del possible aquí a la terra “el cel nou i la terra nova” que ens ha promès.

 

 

Exercici 33

 

+ Relaxació habitual

 

1.Proposta A) Repetir-se interiorment algunes vegades: “Vull estar obert/a a la percepció del sentit real de la vida sense deixar-me condicionar per prejudicis adquirits”

 

Proposta B) Demanar a l’Esperit sant poder copsar el sentit de la vida.

  1. Planteja al teu òrgan interior (jo profund) les tres possibilitats més amunt descrites i espera a rebre la reacció que et vingui de ben endins.

 

  1. Diàleg amb Déu a propòsit el que has experimentat i sentit.

Prendre nota breu en el teu Qiaderm de Pelegrí

(CONTINUARA) Copyright xaviermorlans@gmail.com