EXERCICIS PER AL CONFINAMENT (28)

CONSOLACIÓ

Dissabte sant

11 abril 2020

 

Carlo Ma Martini, el cardenal de Milà, que va crear la “càtedra dels no creients”, diu en una meditació sobre com Maria, la mare de Jesús, va viure el primer dissabte sant de la història,  que hi ha tres classes de consolació:

1) La consolació mental: és la convicció interna que una cosa és veritat per què es percep com un tot harmoniós i coherent encara que alguna part  costi d’entendre; 2) La consolació afectiva: és la nostra sensibilitat més profunda la que queda afectada per una atracció amorosa envers la realitat en qüestió; i 3)  La consolació pràctica: és una força interior que no cal saber que estar actuant en nosaltres per a que sigui eficaç. És la força que aquests dies actua en els professionals de la sanitat que fan torns de dotze hores i encara tenen humor de  muntar coreografies per motivar-se.

 

EXERCICI 28

+ Relaxació habitual al racó del silenci.

 

1) Proposta A.

Repetir-se interiorment: “Vull ser ben sincer/a en respondre a la pregunta que ve a continuació”. (No cal saber encara la pregunta per a fer aquest exercici de predisposició a ser sincer/a)

 

Proposta B) Demanar humilment a L’Esperit sant poder respondre amb sinceritat a la pregunta següent.

 

  1. ¿En quins moments de la meva vida he experimentat consolació?

¿De quin tipus; mental, afectiva  i/o pràctica?

  1. Dialogar amb Déu Pare o amb Jesucrist a propòsit d’aquestes experiències de consolació.I demanar-li molta consolació pràctica per a totes i tots els qui estan aquests dies a primera línia.

     

    Prendre nota breu en el Quadern de Pelegrí.

    (CONTINUARÀ)

    Copyright  xaviermorlans@gmail.com