EXERCICIS PER AL CONFINAMENT (30)

30 BOIG, FALS O AUTÈNTIC

Dilluns de Pasqua

13 abril 2020

 

Miris com ho miris no tens més alternatives. O era un boig, un “il•luminat”, convençut que era el Fill de Deu; o era un falsari que sabent que no ho era es feia “passar per”, o era autènticament el Fill de Déu a la terra.

 

¿Un boig o un falsari, podria introduir en la historia de la humanitat coses tan radicalment noves com l’amor als enemics, el tracte donat a la dona i als infants reconeixent-los  com a subjectes dignes de drets; i, encara mes, una de les idees mes originals i potents de la historia del pensament (que va inspirar els grans filòsofs idealistes alemanys Schelling, Fichte i Hegel): que la Realitat suprema (Déu) sense deixar de ser una està constituïda per un moviment intern de donació (“Pare”)  i de recepció (“Fill”) tan potent que es en si mateix -el moviment – una tercera realitat en Déu (“Esperit sant”).

 

Es impossible. Si ho penses bé nomes que hi dediquis quinze minuts veuràs que la cosa més racional i creïble  és que fos veritat: que Jesús de Natzaret era el Fill de Deu revelant-nos a Déu en la terra.

 

 

EXERCICI 30

 

+ Relaxació al racó del silenci

 

1.Proposta A: Repetir-se interiorment diverses vegades amb voluntat de sinceritat:

” Vull dedicar deu minuts a considerar si Jesús era un boig, un falsari o el Fill de Deu a la terra”.

 

Proposta B) Demana humilment a l’Esperit sant el do de reconèixer que Jesús és el Fill de Deu.

 

  1. Dedica tres minuts a valorar cada una de les tres possibilitats. Intenta imaginar cada possibilitat pensant en el que va dir i va fer Jesús tal com s’indica més amunt.

 

  1. Diàleg amb Deu (admiració, acció de gràcies) sobre el fet que enviés el seu Fill a la terra per comunicar-se amb nosaltres.

 

Prendre nota en el Quadern de Pelegrí

(CONTINUARÀ)

Copyright xaviermorlans@gmail.com