EXERCICIS PER AL CONFINAMENT (43)

43 TOCAR

Diumenge 26 abril 2020

 

Ho hem sentit repetides vegades aquests dies a les tertúlies de les ràdios i de les  televisions en boca de periodistes, escriptors i intel•lectuals: “El que volem és poder-nos tocar!” .Ves quin gir ha provocat aquest petit i pervers virus. Un gir de 180 graus en la mentalitat moderna racionalista  menyspreadora  del cos i de la sensorialitat. Potser ara algunes coses de la religió i del cristianisme en concret, no sonaran tan rares, infantils o premodernes.

“Preneu i mengeu-ne tots: Això és el meu cos entregat per vosaltres. Feu això que és el meu memorial”. (Paraules sobre el pa a l’Eucaristia/Missa.)

“Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No sigues incrèdul, sigues creient.” (Jesús ressuscitat  a Tomàs, Evangeli de Joan,capítol 20, verset 27)

 

Ben pensat si als humans ens importa tant el tacte, el tocar-nos (sembla que embogirem si no podem fer-ho aviat…), per què ha de ser infantil o premoderna una religió que posa el seu moment més àlgid de comunió amb la divinitat en tocar i menjar un tros de pa.

 

Exercici 43

 

+ Relaxació habitual

 

1.Proposta A: Repetir-se interiorment. “Vull estar ben obert/a a considerar sense prejudicis la proposta cristiana d’un Déu que es fa humà per comunicar-se amb els humans de manera humana: parlant i tocant”

Proposta B: Demanar a l?Esperit sant el do de reconciliar-se amb aquells aspectes del cristianisme més difícils d’entendre des d’un punt de vista racionalista com son la presencia de Deu en unes paraules (Evangeli) i en un gestos ritualitzats (sagraments)

 

2.Fer passar davant del propi òrgan (jo) 9 interior les imatges de Jesús que toca i cura malalts, que abraça infants, que es deixa ungir els peus per una dona, que pren un pa i diu “Preneu i mengeu, això es el meu cos entregat per nosaltres.” Esperar quina resposta arriba des del mes fons el jo.

 

3.Diàleg espontani amb Deu Pare, amb Jesucrist sofre la meravella de l’Encarnació i com ens afecta i ens porta sentit i salvació.

 

(AVÍS: COMENCEM ELS ÚLTIMS DIES D’AQUESTA SEQÜÈNCIA D’EXERCICIS) Copyright xaviermorlans@gmail.com