EXERCICIS PER AL CONFINAMENT (48)

SOBRE LA VERBALITZACIÓ DE L’ EX. n. 45 (1)

Divendres 1 maig 2020

 

Ignasi de Loiola, el creador dels “Exercicis Espirituals”, recomanava la repetició de les meditacions. En repetir poden aparèixer aspectes o ressonàncies noves. Per això recomanem molt la repetició, aquests dies, de la verbalització de l’Exercici 45 ja sigui com a lectura o com a invocació.

Val a dir que la dita verbalitzacio no és una formula “piadosa” o “emocionalista”. És, aixó si, una formulació, des del punt de vista del “jo”, de les mateixes PROMESES DEL BAPTISME que tots els cristians renovem la nit de Pasqua. Però la litúrgia es més sòbria i objectiva, i el seu subjecte és el “nosaltres” (R. Guardini “L’esperit de la liturgia”), mentre que en exercicis personalitzats com aquests es desplega pedagògicament  l’accent més subjectiu: “Jo reconec…”.

 

La fórmula de la Renovació de les Promeses del Baptisme comença per una triple RENÚNCIA al mal. No és d’estranyar, doncs, que la verbalització de l’Ex.  n. 45 inclogui al començament una renúncia explícita a buscar la salvació per altres camins que no siguin el Fill de Deu encarnat, mort i ressuscitat.

 

Un aclariment respecte a la renuncia a buscar la salvació en altres religions. Cal distingir: 1) El respecte exquisit a tota religió en una societat oberta i democràtica; 2) El reconeixement que fa el Magisteri de l’Església catòlica que les grans tradicions religioses poden ser “mediacions participades” de la salvació que ens arriba per Jesucrist (Juan Pau II, “Redemptoris Missio” n. 5);

 

i 3) La dinàmica coherent que exigeix el fet de seguir Jesucrist un cop l’has conegut: no pots pretendre beneficiar-te de tota la salvació que t’ofereix Jesucrist amb la seva Comunitat, la seva Paraula, i els seus Sagraments si no t’hi entregues del tot. No es cap menysteniment cap a les altres religions; és simplement demanar coherència amb el propi camí religiós escollit lliurement. Una cosa és el diàleg interreligiós en que cada religió aporta el millor de si mateixa a la causa de la pau – i ara a la lluita contra el coronavirus – i una altra cosa es un sincretisme o “barreja” que neutralitza la fecunditat que pot brollar de cada religió conseqüentment seguida. Per dir-ho de forma més senzilla li amb lletra de bolero “Nos se pueden tener dos amores a la vez…”

 

(CONTINUARÀ) Copyright xaviermorlans@gmail.com